De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 zal de binnen de EU een nieuwe privacywetgeving in werking treden, genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door middel van de AVG wordt het voor organisaties lastig om persoonsgegevens te verwerken en te behouden. Als organisatie dien je een duidelijke aanleiding of grondslag te hebben voor het langdurig bewaren van persoonsgegevens. Maar wat betekent dit voor jou als sollicitant?

Persoonsgegevens in sollicitatiedocumenten

Binnen een sollicitatieproces zullen uitzendorganisaties en werkgevers, cv’s en sollicitatiebrieven verzamelen. Deze sollicitatiedocumenten bevatten persoonsgegevens die alleen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk bewaard mogen worden. Ook gespreksaantekeningen, screenings en assessments vallen onder de sollicitatieprocedure en dus onder de AVG.

The safety of the people shall be the highest law. – Marcus Tullius Cicero

Hoe lang mag een werkgever mijn sollicitatie bewaren?

Dit is per soort sollicitatie verschillend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gerichte sollicitatie en een open sollicitatie. De bewaarde gegevens dienen noodzakelijk te zijn voor de sollicitatieprocedure. Daarnaast mag de werkgever jouw sollicitatiegegevens niet langer bewaren dan nodig. Maar wat is de maximale bewaartermijn?

Een gerichte sollicitatie

Wanneer je een gerichte sollicitatie indient, mag een werkgever jouw sollicitatie maximaal vier (4) weken bewaren. Daarna dient deze vernietigd te worden.

Een open sollicitatie

Bij het indienen van een open sollicitatie mag een werkgever jouw sollicitatie voor de duur van één (1) jaar bewaren. Hiervoor dient hij wel expliciet toestemming te krijgen van jou als sollicitant. Na één jaar zal jouw sollicitatie vernietigd worden.

Recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens

Jij hebt als sollicitant recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens. Ook mag jij eventueel beroep doen op aanpassing of verwijdering van deze gegevens.

Vragen?

Vragen over de AVG en welke invloed dit heeft op jouw sollicitatie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Contact opnemen