De werkzoekende 50-plusser

Tijdens de economische crisis was de 50-plusser de grootste groep werkzoekenden. Dit had vooral te maken met het beeld dat werkgevers van ouderen hadden. Ook de kosten-baten van een werkende oudere werd hierin meegenomen. Vaak waren deze werkzoekenden bij de werkgevers niet goed in beeld. Dit had onder andere te maken met de aanpak van het solliciteren.

Begin 2017 toen de economie langzamerhand begon aan te trekken, werd deze groep nog steeds het hardst geraakt. Zij behoren voor het grotendeels nog steeds tot de zogenoemde ‘pechgroep’. De groep die minimaal twee jaar of langer bij huis zit en langzamerhand weer aan het werk komen. Door de duur van de werkloosheid wordt het voor deze groep alsmaar moeilijker om een passende baan te vinden.

You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C.S. Lewis

Aflevering Zembla

Het is al enige tijd geleden dat Zembla de uitzending ‘Voor u tien jongeren‘ heeft uitgezonden. In deze aflevering onderzoekt Zembla waardoor het komt dat het imago van de 50-plus werknemer zo slecht is en waarop dit gebaseerd is.

Wil je de aflevering in zijn geheel terugzien, klik dan hier.

Bron: Zembla