De salarischeck

Tijdens het sollicitatiegesprek wordt er meestal door de werkgever of recruiter gevraagd wat jouw salarisindicatie is. Het is belangrijk dat je een concreet, maar onderhandelbaar antwoord hebt.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Wanneer je ergens in dienst treedt zal je worden ingeschaald op basis van een cao. De meeste branches hebben hun eigen cao. Hierin staan de collectieve afspraken tussen één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werknemersorganisaties. Onder deze collectieve afspraken vallen de arbeidsvoorwaarden, waaronder de werktijden, salaris, beloning, vakantiedagen, pensioenregeling, veiligheid, ontslagregeling en scholing. Op de website van de FNV vind je alle cao’s.

Salarisonderhandeling

Voordat je begint met onderhandelen is het belangrijk dat je onderzoek verricht naar een salarisindicatie die je kunt hanteren. Deze indicatie moet in lijn ligt met de wensen van de werkgever. Daarnaast is het van belang dat je voor jezelf bepaald wat je wilt gaan verdienen. Je moet hiervoor je eigen marktwaarde inzichtelijk hebben. Dit kun je doen door middel van de ACA-methode.

It’s not you salary that makes you rich. It’s you learning habbits.

De ACA-Methode

De ACA methode staat voor Advantage-Claim-Advantage

  • Advantage: Welke voordelen neem jij mee qua werkervaring. Benoem hierbij jouw marktwaarde, opleidingen en aantal jaren werkervaring
  • Claim: Wanneer je een salarisindicatie benoemd is het belangrijk om dit overtuigend te brengen.
  • Advantage: Noem nog een voordeel dat de potentiële werkgever kan verwachten. Dit aan de hand van bovengenoemde punten.

Het salariskompas

Het salariskompas is een tool dat ontwikkeld is door Intermediair. Het kompas geeft jou een richtlijn of je voldoende verdiend of wat je tijdens de salarisonderhandeling mag vragen.

Door het invoeren van gegevens als het aantal jaren werkervaring, branche en functie zou je een realistisch beeld moeten krijgen. Wanneer het salaris in de vacature is vastgesteld, is deze (vaak) niet onderhandelbaar. Wanneer er wel naar jouw salarisindicatie wordt gevraagd is het belangrijk om een relevant antwoord gereed te hebben. Voorkom dat de werkgever jou inschaal in een niet gewenste salarisschaal.

Bron: intermediair

Onderdelen salarisonderhandeling

Naast de hoogte van je bruto-salaris is het ook goed om te kijken naar de volgende onderdelen:

  • Aantal vakantiedagen
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Reiskosten